Telefon Abrigado: 040 / 76 76 412


Adres: Schwarzenbergstr. 74. 21073. Hamburg

   |       |       |       |   

case-management (vaka yönetimi)


Case-management danışma gereksinimindeki yüksek talep nedeniyle, etkili yardım için, 2004 yılında Abrigado´da case-management (vaka yönetimi) düzenlenmiştir.

Case-management, müşterilerin kişisel yardım ihtiyacini mevcut yardım sistemine bağlayan sistematik bir yöntemdir. Case-manager (vaka yönetmeni) müşterinin ve yardım sisteminin ara birimindedir ve müşteriye en iyi bakımı sağlayabilir durumdadır. Case-manager müşteriyle işbirliği içinde, onun genel durumunu ve yardım ihtiyacini sistematik tespit eder, üstelik yardım planıyla belgeler. Hedefler case-manager ve müşteriyle birlikte çalışarak elde belirlenir.

Case-manager'in müşterilerine yardım önerebilmesi için, sosyal yardım sistemini ayrıntılarıyla bilmesi ve karşılıklı işbirliği içinde olmaları gerekir. Müşteriler, yardım sürecinin her aşamasında aktif ortak olurlar.

Hedef kitle için yardıma yönelik, kişiye ve koşullara dayalı, müşteri, çevresi ve sosyal hizmetler üçgeninde bir ağ geliştirmek. Bu ağ yıllarca süren ön çalışmalar ve kabullendirme çalışmaları sayesinde Hamburg'da etkin bir şekilde kabul görmektedir. İşin artı hedefleri: Sürekli destek sağlayan ağdaki düzenlemeler; müşterinin bizzat yardım alma ve kaynaklardan yararlanabilme yollarını ve yeteneklerini güçlendirmesi doğrultusunda yapılmaktadır.

Case-manager'ın artı görevi, müşteriyle sürdürülebilir ilişkiler kurmak; müşterileri motive etmek, müşterilerle birlikte yardım planı gerçekleştirmek ve müşteriye yönelik hizmetlere ilişkin müesseselerdeki uzmanlarla işbirliği yapmaktır.

Danışma metodu 6 basamakta ele alınır:

 • assessment (değerlendirme, müşterinin durumunu berraklaştırmak)
 • planning (ön görülen adımları planlamak)
 • müdahale (tedbirleri uygulamak)
 • monitoring (kontrol, uygulamaları gözlemleme)
 • değerlendirme (olumsuz gelişme meydana gelmesi halinde yardım planını değerlendirme)
 • re- assessment (yeniden mücadele) (1.-5.)


Case-management hakkında ek bilgiler

Oliva, case manager ile klasik bireysel yardımın farkını böyle tanımlıyor: "Case Manager, gereken yardım hizmetini kendi göstermekten öte, daha çok kendisi organize etmelidir". (BMG 2001, sf. 15)

Case management´in prensiplerinden biri de kullaniciya yönelik olmasıdır. Case manager, hedef kitleye ulaşmak için sorumluluk taşır. Örneğin, mesai saatlerinin uygun olmadığı durumların oluşturduğu dezavantajı, kullanıcıyı kazanmak yönünde değiştirmeye isteklidir.

Federal model projenin bitmiş hali case-management, yukarıda tanımlanan aşamaya benzer.

 • Birinci adım, ön görüşme ve durumun tespiti.
 • İkinci adımda, assesment (değerlendirmek), biyografik, piskolojik, sosyal ve tıbbi durum hakkında kapsamlı bir tablo cizmeye çabalanır.
 • Üçüncü adımın konusu hedef anlaşmalari ve yardım planı. "Yardım planı, case manager ile müşteri arasında müzakere edilen anlaşmalar sonucudur."
  Case manager için yardım plani temel bir gereçtir.
 • Dördüncü adımda tedbirler uygulanır.
 • Beşinci adım monitoring. Müşteri kararlaştırılan performanstan verim alıyor mu? Müşteri kararlara uyuyor mu?
 • Altınci adım re- assessment, gerekirse durumun yeniden değerlendirilmesi (Yeni hedef anlaşmaları gerekiyor mu?)

Case-management yardım-kişi- ve duruma bağlı bir ağ oluşturmayı garanti etmektir. Gereken yardımları kendi yapmaktan öte, eğer müşterilerin kaynakları buna izin veriyorsa, çoğunlukla bunu organize etmektir. Yardımın türü kişiye özgüdür.
Case-management, muhtaç olanları değişiklikler yaratmak için motive eder.
Yardım planı, anlaşmaları müşterilerin lehine gerçekleştirmek ve hedeflere ulaşmak için önemli bir araçtır.
Case-management´i uygulamak için değişik kurumlarla iş birliği ve yardımlaşma gereklidir.

Ayrıca hedef bağımsız bir yaşam sürdürmek, daha doğrusu müşterinin tüm durumunu düzeltmek.

Kaynak: Oliva ve diğerleri, BMG, Case Management in der Suchtkranken- und Drogenhilfe, yayınevi Baden-Baden 2001
2 Oliva ve diğerleri, sayfa 15
3 Oliva ve diğerleri, sayfa 17
11 Oliva ve diğerleri, sayfa 17

Case-management'ın unsurları bunlardır: Danışma, günlük hayat sorunlarını yenebilmekte yardım, boş zaman faaliyetleri için öneriler, kriz müdahalesi, eski haline dönmemek için önlemler, kullanıcıya ulaşmak, kullanıcının reel hayatındaki iş ve işleyişlerin devamlılığına ilişkin destek sağlamak, toplumdan soyutlanmadan her birey gibi haklarından eksiksiz yararlanmaları konusunda yardım hizmeti sunmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek yönünde çalışmalar, vakanın sürecinin ardından ele alınacak tedbirler ve akrabalarla ilişki.
Bu iş için ayrıntılı ve açık dökümanlama gereklidir.

Model projenin hedef kitlesi –alkol bağımlılarının yanı sıra- çeşitli faktörlere bağlı olarak kullanımı kronikleşmiş bağımlı uyuşturucu kullanıcıları. (CASE - MANAGEMENTA) CASE - MANAGEMENTA - FOGS´un tanımlamasına göre, ICD 10 (bağımlılık sendromundan) ve sınıflandırma doğrultusunda bir bağımlılık teşhisinden söz edebilmek için, aşağıdaki unsurlardan en az üç tanesinin taşınıyor olması gerekir:

 • tüketim davranışı (afyon içeren maddeler) beş sene & son dört hafta içinde kullanımı söz konusuysa)
 • tedavi deneyi (arınma / alışkanlıktan vazgeçme / ikame)
 • sağlık (psikosomatik hastalıklar & psikolojik rahatsızlıklar)
 • sosyal ve yasal durum (son iki senenin içinde düzensiz gelir, sosyal yardım, uyuşturucu tedariki için işlenen suçlar, fuhuş söz konusuysa)
 • son iki sene içinde çok eşlilik ya da genellikle bağımlılıkla ilgili ilişkiler yaşanması söz konusuysa
 • son iki sene içinde evsizlik, harabe ev durumu, kurumsal ikamet hali, vb durumlar söz konusuysa
 • adli yük (2 sene süreyle hapis cezası almış ya da 5'den fazla yargılama durumu söz konusuysa)

Kaynaklar:

 • Oliva, Hans (BMG und FOGS) ve diğerleri, Case - Management in der Drogen- und Suchtkrankenhilfe, Baden - Baden 2001
 • Wendt, Wolf R., Case Management im Sozial- und Gesundheitswesen. Freiburg 1997